Chúng tôi thường trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 3 ngày làm việc
Nếu bạn không thể nhận được thư trả lời, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác và liên hệ lại với chúng tôi
Do số lượng yêu cầu tăng lên trong dịp nghỉ lễ năm mới và ngày lễ nên sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để trả lời yêu cầu của bạn
Xin lưu ý rằng có thể mất vài ngày để phản hồi các yêu cầu cần xác nhận

Chúng tôi sẽ gửi trả lời đến địa chỉ email này Hãy chắc chắn rằng không có sai sót